1.  Tunesien, Oase Zaris, O-Radierung mit Aquatinta, 43x30